Iedereen wil zijn eigen leven leiden op zijn manier, dit betekent dat je altijd in je eigen kracht mag staan, je wilt je eigen regie behouden, hiervoor staan wij ook, we zitten op de samenwerking met jou.

Als (jong)volwassene wil je graag je eigen leven leiden. Hoe zelfstandig je ook bent, het is altijd prettig wanneer je met je vragen de juiste coaching en ondersteuning krijgt. Daar waar jij op verschillende gebieden vast loopt kan Manacare jou hier zeker bij helpen. Vanuit jouw zorgvraag en het netwerk sturen wij aan op het zo zelfstandig mogelijk deelnemen aan de maatschappij en weer regie mogen ervaren over eigen keuzes en leven. Wij streven ernaar om jou weer in je eigen kracht te zetten.

Manacare biedt bij de meest uiteenlopende zaken coaching en ondersteuning. Zoals bij regelen van dagelijkse bezigheden, besluiten nemen, beheerzaken regelen, het onderhouden van sociale relaties of huisvesting, (vrijwilligers)werk, activiteiten, of het inzicht in het omgaan met psychische klachten in het dagelijks leven. De intensiteit van de ingezette hulpverlening en coaching is afhankelijk van de zorgvraag en kan in uren variëren per week. De ambulante coaching kan zowel bij ons op locatie aan de Asselsestraat, bij jouw thuis, of ergens waar jij je het prettigst voelt.